ฐิติภัสร์ โฆษิตอธิพัชร์

ผู้ก่อตั้ง
ฐิติภัสร์ โฆษิตอธิพัชร์

จากเดิมทำธุรกิจอสังหาฯซื้อมาขายไป เก็บค่าเช่าที่ดินและดอนโดไม่ได้สนใจการทำเกษตร แต่พอเมื่อปี พศ. 2554 เกิดอุทกภัย น้ำท่วมหนัก กรุงเทพมหานคร บริเวณสุขาภิบาล 5 เขตสายไหมจากพื้นที่ ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก กลายเป็นที่จดจำของคนทั้งประเทศ เพราะเป็นพื้นที่น้ำท่วมสูงและน้ำขังรอการระบายนานที่สุดหลังจากดินที่ถูกน้ำขังนาน ทำให้อินทรีย์ธาตุในดินหายไปกับน้ำดินจึงแตกระแหง แข็งจับเป็นก้อนไม่สามารถดูดซึมน้ำและสารอาหารได้ คุณบีจึงกลับไปเรียนรู้การทำเกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากอาจารย์ยักษ์ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ โดยนอมนำหลักคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ 9