ออกบูธ Thaifex World of food Asia 2019

ออกบูธ Thaifex World of food Asia 2019

ภาพบรรยากาศ งาน Thaifex World of food Asia 2019  ในระหว่างวันที่ 28 พฤศภาคม – 1 มิถุนายน 2019

ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชมและเจรจาธุรกิจกับเรา หวังว่าเราจะได้ร่วมธุรกิจกับทุกท่านนะคะ

At. HALL12 Boot No.VV55 IMPACT Arena, Exhibition and Convention Center

เณรวัดเล่งเน่ยยี่

เณรวัดเล่งเน่ยยี่

Leave a Reply

Your email address will not be published.